Aktualności, porady, wydarzenia

 

Informacje zawarte w poniższych wpisach nie stanowią porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich wykorzystania. Stan prawny prezentowany we wpisach jest aktualny na dzień ich publikacji. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za późniejsze zmiany opisywanego stanu prawnego.

 

Zasiedzenie nieruchomości

Zgodnie z przepisami art. 172 Kodeksu cywilnego (dalej: kc), posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny...

Czytaj Więcej

Co to jest zasiedzenie?

Co to jest zasiedzenie? Jak zasiedzieć nieruchomość? Ile lat potrzeba na zasiedzenie nieruchomości? Czy można zasiedzieć nieruchomość w złej wierze? Czy można zasiedzieć rzecz ruchomą? Ile lat potrzeba na zasiedzenie rzeczy ruchomej?

Czytaj Więcej