O Kancelarii

 

Wiedza i doświadczenie

 

Założycielem Kancelarii jest Radca Prawny Marcin Walczak – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2010 r., doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego tego wydziału. Aplikację radcowską, zwieńczoną złożeniem egzaminu zawodowego w 2016 r., odbywał przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywał w latach 2011–2015 w jednej z największych i najbardziej renomowanych kancelarii prawniczych w województwie Zachodniopomorskim – „Wódkiewicz Sosnowski” Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. j. w Szczecinie. W toku odbywania aplikacji prowadził kompleksową bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki, w szczególności z branży budowlanej, energetycznej, produkcji elektroniki specjalnej, wyrobów medycznych, dystrybucji żywności dla podmiotów z segmentu HoReCa, ubezpieczeniowej oraz metalurgiczno-okrętowej, organizacji pozarządowych – fundacji i stowarzyszeń, a także klientów indywidualnych. Radca prawny Marcin Walczak jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, włada językiem niemieckim (posiada certyfikat znajomości tego języka na poziomie C1) i angielskim.


Radca Prawny Marcin Walczak

W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej, w tym  podczas odbywania aplikacji radcowskiej, zdobyłem bogate doświadczenie na polu świadczenia usług pomocy prawnej szerokiemu gronu klientów ze sfery biznesu oraz sektora NGO, niejednokrotnie w sprawach precedensowych oraz interdyscyplinarnych, wykraczających poza tradycyjnie pojmowane gałęzie prawa, które pozwala nie tylko na podanie klientom sprawdzonych i pewnych rozwiązań w sytuacjach typowych, ale również na zaoferowanie usług prawniczych w zróżnicowanych dziedzinach prawa. Świadczona pomoc prawna obejmuje także zagadnienia ze styku prawa i spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Tak kompleksowe spojrzenie na wszelkie kwestie prawne i okołoprawne owocuje otwartym i elastycznym podejściem do konkretnych problemów każdego klienta oraz gotowością do zaangażowania się w innowacyjne i nowatorskie projekty, wymagające profesjonalnego wsparcia prawnego skrojonego na miarę indywidualnych potrzeb klienta.

 

  • Zawód radcy prawnego, podobnie jak zawód adwokata, jest zawodem zaufania publicznego polegającym na świadczeniu pomocy prawnej.
  • Zawód radcy prawnego może wykonywać wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w Ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
  • Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika klienta, a w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, także w charakterze obrońcy. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.
  • Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego.
  • Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej lub prowadząc sprawę, zaś obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

Wymogi te gwarantują należyte i rzetelne prowadzenie każdej powierzonej Radcy Prawnemu przez klienta sprawy w celu zapewnienia klientowi pełnej ochrony prawnej.