Specjalizacje kancelarii

 
 

Radca Prawny Marcin Walczak ukierunkowany jest na świadczenie usług prawnych na rzecz przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, organizacji pozarządowych takich, jak fundacje i stowarzyszenia, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, a także podmiotów instytucjonalnych, w tym m. in. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji publicznych, oferując jednocześnie pomoc prawną również klientom indywidualnym.

 

Praktyka Kancelarii obejmuje w szczególności: