Prawo własności intelektualnej

 

Kancelaria w ramach spraw dotyczących prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz prawa prasowego oferuje pomoc prawną w szczególności w zakresie:

  • przygotowania i opiniowania projektów umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
  • postępowania dotyczącego uzyskiwania patentów na wynalazki, praw ochronnych na znaki towarowe i wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych;
  • reprezentacji klientów przed sądami w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich osobistych i majątkowych, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych, a także przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń znaków towarowych oraz utrzymywaniem praw ochronnych na znaki towarowe.