Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

 
Kancelaria świadczy pomoc prawną wierzycielom i dłużnikom w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym w szczególności oferuje:

  • reprezentację klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
  • sporządzanie pism w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, w tym wniosków o ogłoszenie upadłości, wniosków restrukturyzacyjnych, zgłoszeń wierzytelności oraz środków zaskarżenia.