Prawo procesowe (spory sądowe)

 

Kancelaria zajmuje się m.in.:

  • reprezentacją klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych i gospodarczych;
  • reprezentacją klientów przed sądami administracyjnymi oraz przed organami administracji;
  • reprezentacją klientów przed sądami arbitrażowymi;
  • reprezentacją klientów w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym;
  • reprezentacją klientów na etapie przedsądowym sporu, w trakcie mediacji, przy zawieraniu ugód i w trakcie postępowania polubownego.