Prawo ochrony konkurencji i konsumentów oraz czyny nieuczciwej konkurencji

 

Kancelaria zapewnia pomoc prawną przedsiębiorcom w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz czynów nieuczciwej konkurencji, a także konsumentom i organizacjom konsumenckim w sprawach dotyczących praktyk naruszających interesy konsumentów, w tym w szczególności:

  • analizę i opiniowanie planowanych czynności prawnych i innych działań przedsiębiorców (w tym koncentracji i porozumień przedsiębiorców) celem wykluczenia praktyk i porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej oraz w zakresie podlegania obowiązkowi notyfikacyjnemu wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • analizę i opiniowanie działań przedsiębiorców pod kątem możliwości wystąpienia czynów nieuczciwej konkurencji;
  • reprezentację klientów w sprawach o zaprzestanie czynów nieuczciwej konkurencji i roszczeń z tym związanych;
  • reprezentację klientów w postępowaniach antymonopolowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • reprezentację klientów w sprawach dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.