Prawo nieruchomości

 

Kancelaria oferuje pomoc prawną zarządcom nieruchomości, wspólnotom oraz spółdzielniom mieszkaniowym, a także przedsiębiorcom i osobom indywidualnym w aspektach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych związanych z nieruchomościami, a w szczególności:

  • doradztwo prawne w trakcie nabywania i zbywania nieruchomości, w tym przygotowanie i opiniowanie umów – m.in. umów deweloperskich;
  • badania due diligence w zakresie stanu prawnego nieruchomości;
  • przygotowanie i opiniowanie projektów umów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości;
  • doradztwo w zakresie ustanawiania i znoszenia obciążeń nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, w tym służebności i hipoteki;
  • doradztwo prawne w zakresie zarządzania nieruchomościami i ich komercyjnego wykorzystania;
  • pomoc prawną w przygotowaniu i realizacji procesu budowlanego, w szczególności w zakresie analizy i opiniowania kontraktów budowlanych oraz w aspekcie administracyjnoprawnym dotyczącym urbanistyki, zagospodarowania przestrzennego i robót budowlanych;
  • pomoc prawną w postępowaniach dotyczących gospodarki nieruchomościami, w tym ich podziału, scalania, wywłaszczania i zwrotu;
  • reprezentację klientów w postępowaniach przed organami administracji oraz w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości, w tym w postępowaniach dotyczących ochrony własności i posiadania oraz w postępowaniach wieczystoksięgowych, a także w postępowaniach sądowoadministracyjnych;
  • doradztwo i reprezentację cudzoziemców w procesach uzyskiwania zezwoleń na nabycie nieruchomości;
  • reprezentację klientów w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących nieruchomości.