Prawo handlowe i gospodarcze (sprawy korporacyjne)

 

Kancelaria oferuje kompleksowy zakres pomocy prawnej dla firm, w tym m.in.:

  • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych (rejestracja i zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego);
  • pomoc prawną w zakresie tworzenia i likwidacji spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego oraz ich oddziałów i przedstawicielstw;
  • pomoc prawną w zakresie procesu łączenia, podziału i przekształcania spółek;
  • bieżącą obsługę korporacyjną, obsługę prawną organów spółek, w tym obsługę zgromadzeń i posiedzeń organów spółek – zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych;
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów i statutów spółek oraz ich zmian, sporządzanie projektów regulaminów i innych aktów wewnętrznych;
  • pomoc prawną w zakresie wprowadzania polityki compliance;
  • badania due diligence w zakresie dostosowanym do potrzeb klienta.